PRAWO UMÓW HANDLOWYCH

W ramach Kancelarii oferujemy pełne doradztwo prawne w zakresie negocjowania i opracowywania umów cywilnoprawnych, jak również w zakresie ich wykonywania oraz rozwiązywania, m.in.:

- doradztwo prawne w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych;

- wsparcie w negocjacjach; opracowywanie projektów listów intencyjnych oraz porozumień;

- przygotowywanie projektów umów oraz aneksów do umów już istniejących;

- sporządzanie ogólnych warunków umów i regulaminów oraz doradztwo na etapie wprowadzenia tych aktów do obrotu;

- analizę oraz opiniowanie umów, porozumień itp.;

- doradztwo w zakresie umów z elementem międzynarodowym, z uwzględnieniem kwestii prawa właściwego oraz jurysdykcji;

- doradztwo prawne w trakcie wykonywania umów oraz egzekwowania praw z nich wynikających;

- doradztwo w procesie dochodzenia roszczeń powstałych na etapie wykonywania umów,w tym reprezentowanie w sporach w związku z roszczeniami wynikającymi ze stosunków umownych.

doradztwo prawne biznesu

prawo umów handlowych

prawo pracy

rozwiązywanie sporów