LABOR LAW

WE OFFER WIDE AND ONGOING CONSULTING ON LEGAL ASPECTS OF EMPLOYMENT OF EMPLOYEES, including:

Legal advice at the stage of establishing employment relationships, i.e .:

- Legal advice related to the creation of the employment structure;

- adjusting the legal framework of the business activity to the conditions resulting from the provisions of
labor law, including securing the interests of the employer;

- preparation of documents related to the establishment of an employment relationship, including drafts
of individual employment contracts, non-competition agreements during the employment relationship and
after the termination of the employment relationship, and material liability agreements,

- legal advice on alternative forms of employment (including cooperation agreements, management
contracts, temporary work);

- legal advice on concluding contracts / contracts with members of company bodies and employees in
managerial positions;

LEGAL ADVISORY ON CURRENT EMPLOYEE ISSUES PROVIDED BY:

- Developing and giving opinions on draft employee documentation, including work regulations,
remuneration regulations, regulations of the company social benefits fund;

- advice on changing the content of the employment relationship; preparation of relevant annexes, statements;

- counseling on employee issues with an international element;

- counseling on the development of
systems and procedures related to the use of the employer's property, anti-mobbing safeguards, and
other regulations;

oradztwo prawne związane z restrukturyzacją bądź zakończeniem stosunków pracy,tj:

 doradztwo w procesach restrukturyzacji zatrudnienia oraz w zakresie przeprowadzania zwolnień grupowych;

- doradztwo prawne związane z przejęciem zakładu pracy i przejściem pracowników do innego pracodawcy;

- wsparcie prawne przy rozwiązywanie stosunków pracy, w tym przygotowanie projektów dokumentacji na potrzeby zakończenia stosunku pracy (np. odpowiednich projektów oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę w tym za wypowiedzeniem oraz porozumień);

- wsparcie prawne przy zmianach oraz rozwiązywaniu umów o pracę oraz kontraktów menedżerskich, w tym z kluczowymi pracownikami, członkami organów spółek oraz pracownikami na stanowiskach kierowniczych;

- wsparcie prawne przy rozwiązywaniu sporów pracowniczych, w tym reprezentowanie w sporach wynikających ze stosunków pracy.

LEGAL BUSINESS CONSULTING

TRADE AGREEMENT LAW

LABOR LAW

DISPUTE RESOLUTION